مرکز خدمات فنی موبایل بیسیم
تلفن تماس:
013-33255084
ساعات کاری:
9:30 الی 14
17 الی 21
آدرس:
رشت،سبزه میدان،ابتدای کوچه مسجد الجواد لاکانی(آفخرا)
مدیریت: احمد ابراهیمی لاله
آدرس ما در گوگل مپ: